denmark iconDen första april trädde nya regler i kraft för all betting och online casino i Danmark. De nya bestämmelserna för marknadsföring kräver att operatörerna ska införa ny information och länkar i sin marknadsföring gällande spel och betting. Det handlar om att åldersgräns måste anges samt information om ROFUS, Danmarks motsvarighet till Sveriges Spelpaus.

ROFUS – “Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere”, det vill säga “register för frivilligt låsta spelare”.

Vidare införs regler att information i danska casino måste finnas med länkar till Spillemyndighedens guide för ansvarsfullt spelande.

Den danska spelmyndigheten har sagt att dessa krav, som tillkännagavs i januari i år, kan komma att bli svåra att följa inom vissa medier. Det pågår ett arbete för att tydliggöra dessa regler.

Dessa regler kommer väcka frågor från licensinnehavare och andra intressenter eftersom det, beroende på typ av media, kan vara svårt att uppfylla kraven”, sade Spillemyndigheden.

Spillemyndigheden kommer inom kort att publicera en guide där olika exempel av krav för olika media kommer att tas upp.” Licensinnehavarna måste också använda Spillemyndighedens logotyp i sin marknadsföring.