BOS.nuSveriges Branschförening för Onlinespel (BOS) har återigen gått ut och klagat på förslaget om att förlänga kontrollerna för onlinecasinon och hävdar att det aldrig funnits någon anledning att införa åtgärderna från första början.

Åtgärderna infördes 2:a juli efter att förslaget kommit i april då Sverige jobbade med att bekämpa coronaviruset (Covid-19). BOS kritiserade åtgärderna redan innan de genomfördes och har fortsatt även införandet. När regeringen föreslog att förlänga reglerna fram till juni 2021 valde BOS att återigen kritisera.

I deras formella svar på samrådet om förlängningen har nu BOS begärt att insättningsgränsen skall ta bort vid årsskiftet, som det var tänkt från början.

”BOS förordar att covid-19-restriktionen inte förlängs, att framtida regeringsbeslut fortsättningsvis baseras på fakta samt att regeringen vidtar de åtgärder för att skydda den svenska licensmarknaden”, säger man i uttalandet.

Organisationen säger att lite har förändrats sedan restriktionerna först föreslogs och att många av deras klagomål från det första samrådet fortfarande gäller.

Man pekade på arbetet från professor Per Carlbring som är chef för klinisk psykologi vid Stockholms Universitet. Carlbrings undersökning visade att gamblingaktiviteten ligger 13,3% under den siffra som man tidigare förutspått vid den första vågen av coronapandemin. Och även om aktiviteten på onlinecasinon ökat något är det inte troligt att det innebär någon problematik och dessutom har den totala gamblingen inte ökat.

BOS tillägger att det finns två huvudsakliga konsekvenser med insättningsgränsen och att ingen av dem innebär mindre spelmissbruk. Man säger att den första konsekvensen är att allt fler spelare skapar nya konton på andra casinon.

”Dels ser vi att högvolymspelare som spelar inom licenssystemet ökar antalet konton hos olika spelbolag”, säger BOS. ”Då en högvolymspelare tidigare normalt spelade hos 2-4 licensierade spelbolag vänder man sig nu till väsentligt fler bolag, i syfte att undvika insättningsgränsen om 5 000 kr”.

Detta har en stor påverkan på spelbolagens möjlighet att kunna erbjuda spelarna ett starkt konsumentskydd.

”Omsorgsplikten är hörnstenen för konsumentskyddet i den svenska spelregleringen”, säger man och fortsätter: ”Vilken nu alltså åtminstone temporärt försatts ur funktion av regeringe”.

Den andra stora konsekvensen är det som man kallar ”förmodad minskning” andel spelare som kommer spela på de licensierade sajterna, även om man samtidigt erkänner att det inte gjort tillräckligt med forskning på detta för att kunna bevisa något.

BOS visade också en studie genomförd av Copenhagen Economics som uppskattar den svenska kanaliseringsgraden för svenska onlinecasinon till 72-78% och säger att det inte är speciellt troligt att dessa siffror har förbättrats under dessa åtgärder.

Slutligen sade organisationen att man hoppades att den svenska regeringen skulle undvika att införa ytterligare strikta kontroller för svenska casinon och istället vidta åtgärder för att förbättra kanaliseringsgraden.

”Vidare föreslår vi att regeringen avstår från ytterligare repressiva åtgärder mot i Sverige licensierade spelbolag, åtminstone till dess kanaliseringen har återställts till den nivå som rådde i början av 2019; drygt 90 procent”.

Spelinspektionen har redan publicerat sitt svar på samrådet och sagt att förlängningen är ”resonabel” med tanke på att effekterna som ledde till införandet av insättningsgränserna fortfarande gäller.